Sjötid

Programvara och Personalweb

Sjötid består av ett program för installation på lokal dator (Windows) samt en web där personal kan logga in och se sin arbetstid via utskrift av journal
Instruktion för registrering och/eller inloggning »